საქართველოს მეურნეობა – განხილვა

საქართველოს მრეწველობა: დღეისათვის საქართველოს უმნიშვნელოვანესი დარგია მომსახურება და სოფლის მეურნეობა. სწორედ აქ იქმნება მშპ-ის უდიდესი ნაწილი და ამ სფეროებშია დასაქმებული

Read more

საქართველოს რეგიონები – განხილვა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა მდებარეობა – საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთი ნაწილი. მოსაზღვრე რეგიონები – თურქეთი, სამცხე-ჯავახეთი, გურია. ფართობი – 2,9 ათასი კვ.კმ (საქართველოს 4,1%).

Read more