საქართველო გეოპოლიტიკური გამოწვევების წინაშე

სახელმწიფოები უძველსი დროიდან ცდილბდნენ ხელში ჩაეგდოთ სტრატეგიული დანიშნულების სივრცეები, მაგალითად: ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი მიწები ან  სავაჭრო გზები და ქვეყნებს შორის

Read more

პოლიტიკური ფილოსოფია

რებული ადამიანი, რომელმაც 1950-ში მოახდინა რევოლუცია ლინგვისტიკაში, მან  შემოგვთავაზა გენერატიული გრამატიკის იდეა და განაცხადა ის, რომ გრამატიკული სტრუქტურა თანდაყოლილია ადამიანის

Read more