ჩვენ შესახებ

ვებ-გვერდი ეკუთვნის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებულ სტუდენტური პრეს კლუბს.

სტუდენტური პრეს კლუბის მთავარი ამოცანაა, ხელი შეუწყოს მედია პლურალიზმს, სტუდენტის კარიერულ განვითარებას, ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია სანდოობა და ობიექტურობა. კლუბის მიზანია სტუდენტებსა და ახალგაზრდებში ცნობიერების გაზრდა, რაც გულისხმობს საკითხების შესწავლას და  ანალიზს. კლუბი ასევე ორიენტირებულია თვითგანათლებასა და განვითარებაზე , რაც თითოეული წევრისათვის პროფესიული დასაქმების და კარიერული წინსვლის ხელშემწყობი იქნება მომავალში. კლუბი მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებულობას.

ასევე ვაწვდით საინტერესო ინფორმაციასა და რჩევებს. ვეხმაურებით საქართველოში და მსოფლიოში მიმდინარე აქტუალურ მოვლენებს. არა მარტო რა მოხდა, არამედ რატომ და რისთვის? . ბიზნეს გარემოს და სამართლებრივი საკითხების აღწერა და ანალიზი. ასევე უნივერსიტეტის მრავალმხრივი საქმიანობის და სტუდენტების პოპულარიზაცია.

სტუდენტური პრეს კლუბის პრეზიდენტი: ვაკო კუპრაშვილი

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით

ტელ: (+995) 579 52 80 80

 

Facebook Comments