ვიდეო ლექციები

 ფინანსები და საბანკო საქმე                                      მარკეტინგი                                                   მენეჯმენტი

               

საზოგადოებასთან ურთიერთობა                     გაყიდვების მენეჯმენტი                                       ლოჯისტიკა

                

ადამიანური რესურსები                           ბიზნესი და ფსიქოლოგია                                        ლიდერობა

           

პროექტის მართვა                           microsoft office-ის გაკვეთილები                               ენების შესწავლა

                    

სადაზღვეო საქმე                                                 ეკონომიკა                                                        სტატისტიკა

              

 

Facebook Comments